Slovníček pojmů

Děláme z tvorby webů zážitek

 • Webhosting – webhosting je služba, bez které by žádná stránka nemohla existovat. Je to vzdálený server, na kterém běží a je uložený váš web. Veškeré texty, obrázky, videa. Je to jako váš osobní počítač, který máte doma. Jen se o něho stará někdo jiný. Na takovém počítači si pak zakoupíte vámi požadované služby. Jejich cena se liší především ve velikosti hostingu. Pro běžné webové prezentace stačí většinou základní verze, která jde často sehnat zdarma.
 • Doména – bez hostingu je vám na nic. Stejně jako hosting bez domény. Doména je adresa na které je dostupná vaše stránka. Těch pár písmenek, které zadáte do webového prohlížeče a po potvrzení se vám daná stránka načte. Výběr domény nepodceňte. Vyhledávací roboti jí přikládají váhu. Pokud děláte střechy tak je pro vás určitě lepší doména střechy-martin.cz než martin-pracant.cz. Domény mají obrovské množství možných koncovek. Pro ČR je však nejvýhodnější .CZ. Pokud by vámi požadované domény byly zabrané, nezoufejte. Pořiďte jinou, a tuto nevýhodu vykompenzuje SEO optimalizace. Rád pomohu s výběrem a doporučím nejlepší řešení.
 • Vyhledávač – vyhledávač je webová služba, která mapuje internet. Vše co je pro vyhledávače zpřístupněno zde najdete. Vděčit za to můžeme vyhledávacím robotům, kteří celý den procházejí internet a indexují. Každou novou stránku, každou aktualizaci zaznamenají a předají dále. Čím je obsah podle velice složitých algoritmů zajímavější, tím je stránka ve výsledcích vyhledávání na lepší pozici. První pozice bývají často pouze placené. V našich končinách patří mezi ty nejpoužívanější seznam a google. Pozice ve vyhledávači je jedním z nejdůležitějších faktorů při hodnocení stránky.
 • SEO – seo je zkratka anglického search engine optimization. V češtině optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o techniky a praktiky kdy se tvůrce webových stránek snaží o to, aby web byl co nejlákavější pro vyhledávače. Pokud webovou stránku navštíví vyhledávací robot a líbí se mu, získá tím lepší pozici ve výsledcích vyhledávání. Čím lepší pozice, tím lépe je web na očích a tím přivede i více návštěvníků (čti potencionálních zákazníků).
 • PPC – je zkratka z angličtiny pay per click. Platba za kliknutí. Jedná se o jednu možnost z placené propagace stránek na internetu. Výhoda tohoto systému je, že inzerent platí pouze za proklik. Tudíž až v případě že na cílovou stránku opravdu někdo přijde. To je oproti variantě kde platíte za pouhé zobrazení výhodnější. Tento systém internetové propagace nabízí například již zmiňované vyhledávače. Po dobytí kreditu na reklamní kampaň ji velice rychle nastavíte a je to! Správně nastavení takové kampaně je ale velice důležité. Pokud není dobře nastavená, stojí vás to zbytečné peníze. S nastavením a spuštěním kampaně vám pomůžu. 
 • Sklik – je český PPC systém od Seznamu, který pokrývá vyhledávač Seznam a další webové portály zapojené do systému Skliku. Inzerovat se dá jak textový tak grafický obsah. 
 • CPC – je zkratka pro cenu za proklik z angl. Cost per click. 
 • CTR – je zkratka pro míru prokliku. Poměr mezi počtem zobrazení inzerátu a počtem jeho prokliků. 
 • PR – za pojmem PR (public relations – vztahy s veřejností) se skrývá image firmy a brand značky. Tedy jak Vaši firmu vidí lidé a zákazníci. Je to logo, značka, cíl, směr, vize. Marketingovým nástrojům na internetu také patří článek, který mají rádi vyhledávací roboti, a který pomůže vaší pozici ve vyhledávačích. PR článek je napsán takovým způsobem aby obsahoval vhodná klíčová slova. Tyto slova pak odkazují na web, který za tento článek zaplatil. V jednoduchosti: čím víc odkazů na vás web odkazuje, tím je pro vyhledávací roboty lepší.
 • Zpětný odkaz – je s PR článek velice úzce spjat. Právě odkaz z PR článku je zpětný odkaz. Takových odkazů najdete na každé stránce nespočet. Důvod však mají všichni společný. Pomoct stránce na kterou odkazují. Když je stránek, které všechny odkazují na tu stejnou hodně, robot vyhodnotí stránku za kvalitní a zlepší její umístění ve vyhledávači.
 • WordPress – wordpress patří nejpoužívanější administrační systémy. Administrační systémy jsou služby, které velice jednoduše nainstalujete na vašem webhostingu a zajišťují provoz celého webu. Jsou napsány tak aby byly pro obsluhu webu co nejednodušší a zvládl je i člověk bez znalosti programovacích jazyků. Uveřejnění článku v takovém systému je stejně jednoduché jako napsání emailu. Díky obrovskému množství šablon a různých pluginů je možné si web velice rychle nastavit pro své potřeby a splnit tak požadavky i těch náročných návštěvníků.
 • Marketing je proces, kdy jednoduše řečeno volíme, předvídáme, poznáváme co zákazník potřebuje, jak se chová a jak jeho potřeby uspokojit. Výsledek tohoto zkoumání a řešení je efektivní způsob splnění cílů podnikatelského subjektu.
 • Cílová skupina – skupina obyvatel na které se snažíme svou komunikací zapůsobit. Čím lépe je tato cílová skupina definována tím jasnější a konkrétnější budou naše prostředky k získání potencionálních zákazníků. Existuje řada proměnných, které lze určit a není to jen pohlaví, bydliště, věk, ale také zájmy, čas, přání, potíže, cíle, práce, zaměstnání, povaha, preference, sympatie atd.
 • Reklama – je placená nebo neplacená propagace zboží, služeb, výrobků, společnosti, značky… Definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“ Všimněte si slova přesvědčovací proces, nejste na přesvědčování již alergičtí? Proto je účinná reklamní strategie dnes více než přesvědčovací, právě poznání a určení cílové skupiny, budování vztahu a vhodně zvolené reklamní prostředky.
 • Konverze – je důležitý proces, který dělí člověka od potencionálního zákazníka a zákazníka, kterým se stane. Je to tedy cíl prodeje a reklamy. Ne vždy je nutné agresivně tlačit na pilu, aby zájemce nakoupil. Budování důvěry a vztahu z dlouhodobějšího hlediska přinese více konverzí a spokojenost na obou stranách.
 • UX – Uživatelský prožitek. Míra spokojenosti nebo naopak nespokojenosti. Oblíbenost. dobrá zkušenost a doporučení. Jsou různé způsoby jak dosáhnout a působit na zákazníka a udělat dobrý dojem. Je také nutné zjistit co dojem kazí a reagovat na to.
 • Sponzorované odkazy – Jsou jednou z forem textové reklamy na internetu. Jejich základ tvoří odkaz na webovou stránku, opatřeným zpravidla popiskem, někdy mohou být doplněny i malým obrázkem nebo logem. Jelikož se jedná o placenou reklamu, bývají tyto odkazy označené a nacházejí se ve zvláštní části webové stránky.
 • Astroturfing – Je to moderní, ale nekalá marketingová metoda, která se snaží vyvolat dojem přirozené reakce na určitý výrobek nebo službu. A to tím způsobem, že jsou najímány osoby, aby tuto reklamu šířili nebo psali falešné pozitivní recenze, aniž by produkt, kdy vyzkoušeli. Tuto metodu hojně využívají massmédia a v poslední době stále více internet, např. prostřednictvím copywriterů.
 • Copywriter – Copywriter se zabývá tvorbou poutavých reklamních textů převážně pro propagační a marketingové účely firem. Spolu s grafikem posuzuje a vytváří reklamní záměry a kreativní koncepce, následně určuje výslednou podobu textového obsahu reklamních sdělení. V rámci své pozice zodpovídá za stylistickou, obsahovou a emotivní stránku. Musí se vyznat v aktuálních trendech v oblasti reklamy a měl by úzce spolupracovat se zadavatelem určité zakázky.
 • Virální marketing – Je marketingová metoda, která používá sociální sítě (facebook, twitter apod.) k zveřejnění komerčního sdělení. Podstatou této metody je motivovat příjemce k roli šiřitele této reklamy. Tato reklama si zakládá na vytvoření reklamy, která na uživatele působí na tolik originálně, že ji sdílí dále. Nejčastěji jsou v této oblasti používány vtipné texty, obrázky, aplikace, dále roztomilá zvířátka a dle cílové skupiny také sexuální podtext.
 • Webová analýza – Je proces, který měří, sbírá, sleduje a vyhodnocuje internetová data za účelem porozumění a optimalizaci webu. Jedná se tedy o velmi důležitý nástroj internetového marketingu. Tento nástroj pomáhá přesně zjistit, co se na daných stránkách děje a také zjišťuje jaké úpravy designu a obsahu stránek povedou k vyšší efektivitě.
 • Banner – Je také často využívaným marketingovým nástrojem. Jedná se vlastně o nejrozšířenější druh internetové reklamy na webových stránkách. Většinou se jedná o obdelníkový obrázek nebo animaci, někdy i interaktivní grafiku (např. chyťte míč a vyhrajete, jakmile tak učiníte, jste přesměrováni na zdrojovou stránku).
 • CSR – Corporate Social Responsibility, česky Společenská odpovědnost firem je určitým etickým kodexem, který se týká více oblastí včetně marketingu. Je to tedy dobrovolná integrace v rámci třech hlavních pilířů, které by měla firma považovat za důležité. Jedná se o pilíř ekonomický, sociální a ekologický. Do těchto pilířů jsou zasazeny konkrétní zásady, které se týkají např. filantropie, odmítání korupce, dodržování ekologických předpisů.
 • Affiliate marketing – V tomto případě hovoříme o provizním systému nebo partnerském marketingu, tento nástroj je hojně využíván řadou internetových firem. Jde o pojem, který pochází z oblasti výkonnostního marketingu. Poskytovatel reklamního prostoru je hodnocen provizí za skutečně proběhlé obchody, nikoli za za zobrazení nebo prokliknutí reklamy.
 • ROI – Return of investments, česky Návratnost investic. ROI označuje poměr peněz vydělaných k penězům investovaným. V oblastech internetové reklamy tedy funguje tak, že spočítáme kolik jsme za reklamu vydali v poměru za výdělek přes daný klik, jinak řečeno ROI udává výnos v procentech z utracené částky.
  Vzorec pro výpočet je ROI (%) = výnosy/investice *100.
 • PPA – Pay per action je platební model ve výkonnostním marketingu. Jde o model platby za reklamu zveřejňovanou na internetu. V rámci tohoto modelu zadavatel za reklamu platí, až když uživatel internetu provede na webu zadavatele požadovanou akci.
 • PPO – Pay per order je platební model ve výkonnostním marketingu. Jde o model platby za reklamu zveřejňovanou na internetu, za kterou zadavatel zaplatí až v případě, kdy cílový zákazník provede objednávku.
 • PPL – Pay per lead souvisí s výkonnostním marketingem. Jde o model platby za reklamu zveřejňovanou na internetu. Za tuto reklamu zadavatel platí za akci „lead“ což je chápáno jako registrace zákazníka, odeslaný formulář, dotazník apod.
 • Výkonnostní marketing – Výkonnostní marketing je internetovým marketingem zaměřeným na sekundární výkon, tzn. že se nezabývá např. tím, kolikrát se reklama zobrazila, ale tím, nakolik byly splněny cíle kampaně, tedy kolik objednávek, registrací, přihlášení se k odběru, apod. bylo na stránce provedeno. Výkonnostní marketing je o stanovení měřitelného cíle na webových stránkách a následných úpravách a optimalizaci kampaně a on-line marketingu tak, aby co nejefektivněji vedly ke splnění cílů.
 • Klíčová slova – jsou to slova nebo více slov, která jsou využívaná v různých odvětvích marketingu, například v SEO, nebo PPC. Jsou to důležitá slova na, která inzerent chce cílit při reklamních kampaních. 
 • RU – reální uživatelé webu. Tato zkratka se používá ve statistikách návštěvnosti a v nabídkách inzerce, liší se od návštěvnosti v tom, že nezapočítává opakované návštěvnosti jednoho uživatele, resp. stejné IP adresy. 

Kontaktovat mně